Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

peresekere
16:32
8317 43ec
Reposted fromkarahippie karahippie viarisky risky
16:30
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

peresekere
16:30
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viawishyouwerehere wishyouwerehere
peresekere
16:30
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać.
16:29
2796 02b4 500
peresekere
16:29
Nie mam z kim pogadać, ponarzekać , jak bardzo źle się czuję, I bardzo się boję, głupia panika, 
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
peresekere
16:28
Kiedy się kończy dzieciństwo? Gdy masz sześć, siedem lat? Dziesięć? Gdy pierwszy raz wychodzisz sam z domu? Gdy choćby przez chwilę jesteś zdany tylko na siebie?
— Tomasz Michniewicz | Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
peresekere
16:28
Jeżeli zapytał byś dzisiaj, czy możesz przyjechać nie powiedziałabym nic.
— ja. dzisiaj. wysłałabym Ci tylko adres.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
peresekere
16:27
I tych rąk trzęsących nie poznajesz
Bo to nie są ręce
I w szklanym dnie nie widzisz twarzy Niegdyś tak dziecięcej
— Power Of Trinity "Ręce"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
peresekere
16:27
5698 c98e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaheima heima
peresekere
16:27

Piotr Tokarz

Jeżeli fundament związku nie będzie szczery, to chuj rdza wejdzie w dach i willa padnie ruiną. Nieważne jakby piękna nie była.
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
peresekere
16:27
peresekere
16:27
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

January 21 2020

peresekere
14:44
On mnie zostawi i będę znów musiała chodzić na randki i tłumaczyć komuś moje dziwactwa.
— Pani Bukowa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
peresekere
14:44
0979 dd87 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianadelle nadelle
peresekere
14:42
2762 6812
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
peresekere
14:41

NIE POTRZEBUJĘ ludzi, którzy nie potrzebują mnie. 

NIE DBAM o ludzi, którzy nie dbają o mnie. 

NIE INTERESUJĄ mnie ludzie, których ja nie interesuję. 

NIE KOCHAM ludzi, którzy mnie nie kochają. 

NIE DAJĘ ciepła tym, którzy mnie nie ogrzeją. 

NIE POMAGAM tym, którzy sami sobie nie chcą pomóc.  

NIE POZWALAM wysysać innym swojej energii i radości.  

NIE MA MNIE dla ludzi, których nie ma dla mnie. 

NIE PAMIĘTAM tych, którzy mnie zapomnieli. 

NIE ULEGAM retrospekcjom.

— K. Bagieńska / @riseme
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
peresekere
14:40
1837 a2b3 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaszlugtime szlugtime
peresekere
14:39
8658 ba0a 500
Reposted frompiehus piehus viaszlugtime szlugtime
peresekere
14:39
0447 4f22 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaszlugtime szlugtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl