Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

peresekere
16:08
Reposted fromshakeme shakeme viapoppyseed poppyseed
peresekere
16:07
1482 cc77
Reposted fromsoftboi softboi viawishyouwerehere wishyouwerehere
peresekere
16:07
1477 51e4
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
peresekere
16:07
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
peresekere
16:07
2359 427f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
peresekere
16:07
peresekere
16:06
 
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapoppyseed poppyseed
peresekere
16:06
5520 11f0
Reposted fromolbaria olbaria viarisky risky
peresekere
16:05
0979 dd87 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianadelle nadelle
peresekere
16:05
2955 1b6c
Reposted fromrurky rurky vianadelle nadelle
peresekere
16:05
0446 414b
Reposted fromkatalama katalama vianadelle nadelle
peresekere
16:05
8076 021f 500
Reposted fromcvx cvx vianadelle nadelle
peresekere
16:04
1095 dda1 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianadelle nadelle
peresekere
16:04
5602 5034
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianadelle nadelle
peresekere
16:03
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
peresekere
16:03
6617 21b6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianadelle nadelle
peresekere
16:01
Reposted fromshakeme shakeme viawishyouwerehere wishyouwerehere
16:00
peresekere
15:59
4168 af23 500
Reposted fromhrafn hrafn viaszlugtime szlugtime
peresekere
15:59
0694 7bf6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszlugtime szlugtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl