Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

peresekere
10:34
9160 ea54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapandorcia pandorcia
peresekere
10:26
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
peresekere
10:24
peresekere
10:24
Singer DLS
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaautos autos

October 03 2017

peresekere
20:43
A może leżę i umieram bo chcę cię usłyszeć? Ale codzienność to nie pierdolony koncert życzeń.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

August 08 2017

peresekere
20:32
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
peresekere
20:31
6062 212e 500
Reposted fromekscentryczka ekscentryczka viapoppyseed poppyseed
peresekere
20:31
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viapoppyseed poppyseed
peresekere
20:28
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viacytaty cytaty
peresekere
20:27
- Piszesz jeszcze z nim?
- (Każdego dnia pamiętam jak spytał się czy może się do mnie przytulić a uśmiech nie mógł zejść z mojej twarzy. Jak o 2 w nocy wślizgnął się do łóżka i zaczął mówić, a ja choć śpiąca wsłuchiwałam się w każde jego słowo. Jak skakałam z radości gdy każdego ranka dostawałam zwykłego smsa " Dzień dobry:) ". Jak leżał mi na udach a ja bawiłam się jego włosami. Jak rozwiązywał krzyżówkę i w między czasie dawał mi całusy w policzek. Jak bawił się moimi dłońmi podczas jazdy autobusem. Jak napisał smsa, że już dawno nie był taki szczęśliwy, że lubi się do mnie przytulać. Jak w nocy paliliśmy w kuchni papierosy. Jak karmił mnie orzeszkami w kinie.  Co jakiś czas przypomina mi o sobie. Tak jak na przykład dziś. Dzwoniąc do mnie żeby nic nie powiedzieć do słuchawki a potem napisać smsa " Pomyłka :)" ) Nie, nie pisze już z nim.
- To dobrze.
- Wiem...
Reposted fromneeds needs viajointskurwysyn jointskurwysyn
peresekere
20:26
peresekere
20:26
2365 1382
peresekere
20:24
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viakeeplooking keeplooking
peresekere
20:22
4590 f007
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
peresekere
20:21
7990 4ca3 500
lub kogoś.
peresekere
20:21
1969 7f29
Reposted fromrichardth richardth viakeeplooking keeplooking
peresekere
20:19
9299 72cd
Reposted frombicyclelove bicyclelove viatwice twice
peresekere
20:19
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viatwice twice
peresekere
20:19
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
20:19
1621 f827 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl