Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

peresekere
21:31
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
peresekere
21:29
4876 50b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
peresekere
21:29
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viakeeplooking keeplooking
peresekere
21:28
3523 7fb8 500
peresekere
21:26
peresekere
21:26

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess

May 31 2017

peresekere
18:55
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
peresekere
18:52
3563 6850 500
peresekere
18:44
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
18:42
3053 8001 500
peresekere
18:42
6118 3f73
Reposted fromcalifornia-love california-love viarisky risky
peresekere
18:42

May 30 2017

15:08
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight viamarcinmarcin marcinmarcin
15:08
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viajointskurwysyn jointskurwysyn
peresekere
15:07
peresekere
14:38

May 16 2017

peresekere
21:55
Reposted fromFlau Flau viamarcinmarcin marcinmarcin
peresekere
21:54
7717 1750
Reposted fromsarazation sarazation viamarcinmarcin marcinmarcin
21:52
0234 75cd 500

girlinthepark:

beautelicieuse | Edinburgh, United Kingdom. 

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatwice twice
peresekere
21:52
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl