Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

13:35
8888 ba21
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrzask brzask
peresekere
13:34
Ponieważ prawie od dzieciństwa myślał o samobójstwie, to pragnąc go przekonać, że końca nie ma sensu przyspieszać, bo i tak nastąpi, posłużyłem się historyjką, jak to człowiek płynie łódką w kierunku wodospadu, który ją i jego tak pochłonie, a w łódce jest do wyboru kaktus i fotel. Czy ma sens - mówiłem - by w oczekiwaniu na nieuchronny koniec siedzieć przez cały czas na kaktusie zamiast na fotelu? Odpowiedział mi wtedy, że on nie widzi w ogóle sensu w bezsensownym oczekiwaniu i wyskoczy z łódki.
— Z. Beksiński o T. Beksińskim (M. Grzebałkowska, "Beksińscy. Portret podwójny")
Reposted fromciarka ciarka viabrzask brzask

June 01 2017

peresekere
21:35
6406 6109 500
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viabrzask brzask
peresekere
21:34
9172 8fc5
Reposted frommaim-me maim-me viakeeplooking keeplooking
peresekere
21:32
0182 91a0 500
Reposted frombrzask brzask
peresekere
21:31
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask
peresekere
21:29
4876 50b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
peresekere
21:29
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viakeeplooking keeplooking
peresekere
21:28
3523 7fb8 500
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
peresekere
21:26
0439 5444
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask
peresekere
21:26

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viabrzask brzask

May 31 2017

peresekere
18:55
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
peresekere
18:52
3563 6850 500
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
peresekere
18:44
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
18:42
3053 8001 500
peresekere
18:42
6118 3f73
Reposted fromcalifornia-love california-love viarisky risky
peresekere
18:42

May 30 2017

15:08
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight viamarcinmarcin marcinmarcin
15:08
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viabrzask brzask
peresekere
15:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl