Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

16:55
3566 f805

me everywhere

Reposted fromdamonallbran damonallbran viafoods foods
peresekere
16:45
peresekere
16:45
peresekere
16:45
0875 661b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:39
8151 f5a6 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
peresekere
16:38
peresekere
16:37
4220 49ca
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapandorcia pandorcia
16:37
peresekere
16:36
6427 dd52 500
Reposted fromMadristas Madristas viapandorcia pandorcia
16:36
9929 9c8c 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viapandorcia pandorcia
peresekere
16:36
Reposted frombluuu bluuu viapandorcia pandorcia
peresekere
16:35
peresekere
16:31
Wczoraj za oknem spadł pierwszy śnieg, przykrył okolicę sporą warstwą bieli, a ja dziś odczuwam że jest mi samotniej przez ten śnieg. Jakiś trybik w głowie nieruchomy od przedwiośnia, zaczął się kręcić i przypominać obrazki ze wszystkim zim mojego życia.
peresekere
16:30
9233 b298
Reposted fromonlywhite onlywhite viajointskurwysyn jointskurwysyn
peresekere
16:29
4631 2dd2 500
I want a dog/wolf just like this one!
Reposted fromsemtex semtex viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:28
peresekere
11:03
czekam ze zmianami na Nowy Rok, pierwszy raz w życiu, pewność mam, że wszystko będzie po mojemu
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
peresekere
11:03
peresekere
10:43
peresekere
10:42
4220 49ca
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapandorcia pandorcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl