Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

peresekere
19:55
7879 39fc 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
peresekere
19:54
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawishyouwerehere wishyouwerehere
peresekere
19:53
8613 7242
peresekere
19:50
Nauczyłam się tego w okropnych okolicznościach. Nieważne, jak mocno błagasz kogoś, aby został, jeśli chce odejść i tak to zrobi. Jedyne co nam pozostaje, to nauczyć się dać im odejść.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
peresekere
19:50
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"

May 11 2019

peresekere
21:19
5221 d340
Reposted fromEtnigos Etnigos vianadelle nadelle
peresekere
21:11
peresekere
21:10
8434 3287
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
peresekere
20:56
9181 243b
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
peresekere
20:55
8573 dc23 500
peresekere
20:22
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle

May 10 2019

peresekere
22:04
0678 4d62 500
Reposted fromsavatage savatage viahash hash
peresekere
21:59
7371 cc29
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialolylol lolylol
peresekere
21:58
7631 8664
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaking-love making-love
peresekere
18:06
4591 01b7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
peresekere
18:05
4868 a595 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
peresekere
18:03
5692 50ad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
peresekere
18:02
6773 4282 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
peresekere
18:01
8680 6d10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
peresekere
18:00
9781 8d7b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl