Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2019

peresekere
13:58
3122 5dd9
Reposted fromgplyr gplyr viamaking-love making-love
peresekere
13:58
3819 18d4
Reposted fromkarahippie karahippie viamaking-love making-love
peresekere
13:58
5249 1481 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaking-love making-love
peresekere
13:57
7631 8664
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaking-love making-love
peresekere
13:57
7659 05fd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaking-love making-love
peresekere
13:49
2176 7263
Reposted fromkrzysk krzysk viamaking-love making-love

September 09 2019

peresekere
17:40
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapommy pommy
peresekere
17:39
1605 c2c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapommy pommy
peresekere
17:39

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
peresekere
17:39
Reposted frombluuu bluuu viamisery misery
peresekere
17:38
9339 cfe1
Reposted fromhagis hagis viamisery misery
peresekere
17:34
7409 a586
Reposted fromJustVicky JustVicky viapandorcia pandorcia
peresekere
17:33
5304 7d19
Reposted fromcarmenluna carmenluna viapandorcia pandorcia
peresekere
17:28
peresekere
17:28
South Lake Tahoe
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
peresekere
17:27
peresekere
17:27
peresekere
17:27
2240 32a8
Reposted fromNux Nux viamaking-love making-love
peresekere
17:25
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
peresekere
17:24
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl