Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

22:23
4258 50b8 500
peresekere
22:12
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 18 2018

peresekere
18:38
8824 1fe0
lisek maruda
Reposted fromwojtku wojtku viamy-life my-life
peresekere
18:38
5619 7453
Reposted fromretro-girl retro-girl viamy-life my-life
peresekere
18:37
6103 55c3 500
Reposted from777727772 777727772 viamy-life my-life
peresekere
18:37
18:37
2349 c575 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamy-life my-life
peresekere
18:36
5358 d6b6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-life my-life
peresekere
18:36
3813 1b6a 500
Reposted fromzciach zciach viamy-life my-life
peresekere
18:36
4687 8746
Reposted fromarwen arwen viamy-life my-life
peresekere
18:36
8646 1595 500
South Downs National Park, England 
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viamy-life my-life
peresekere
18:25
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viamy-life my-life
peresekere
18:25
peresekere
18:25
  Wszystko wydaję się bardzo proste, dopóki nie zaczynasz się nad tym zastanawiać.
— Audrey Niffenegger - Zaklęci w czasie
Reposted fromIriss Iriss viamy-life my-life
peresekere
18:22
Życie mi milczy bez jego głosu.
— Katarzyna Wołyniec
peresekere
18:21
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien viajointskurwysyn jointskurwysyn
peresekere
18:21
peresekere
18:21
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viapoppyseed poppyseed
peresekere
18:20

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viapoppyseed poppyseed
peresekere
18:19
7713 9535
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl