Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

peresekere
15:44

awwww-cute: Its kinda hot in Greece

Reposted frommr-absentia mr-absentia viahiroshima2 hiroshima2
peresekere
15:44
9203 287b
Reposted fromtfu tfu viahiroshima2 hiroshima2
peresekere
15:41
7095 5288 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viahiroshima2 hiroshima2

July 14 2018

peresekere
13:12
Buntować się przeciw wam? A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i konstrukcji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł.
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
peresekere
13:12
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
peresekere
13:11
9898 2986
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
peresekere
13:10
Mt.Bailey - Diamond Lake // Oregon
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
peresekere
13:10
1507 1ebb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
peresekere
13:09
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
peresekere
13:09
peresekere
09:08
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
peresekere
09:01
Ludzie rozumieją mnie tak słabo, że nie rozumieją nawet moich narzekań na to, że mnie nie rozumieją.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
peresekere
09:01
Fajnie poznać ludzi, z którymi od razu łapiesz wspólny język i rozmawiasz jak ze starymi znajomymi.
— Kuba Witek
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
peresekere
08:40
Chciałabym umrzeć z uśmiechem na ustach, łzami wzruszenia w oczach i świadomością, że nie zmarnowałam tego życia.
— Martyna Senator
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
peresekere
08:39
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
peresekere
08:39
2298 0dbd
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
peresekere
08:39
1807 6e8f 500
peresekere
07:32
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
peresekere
07:32
życie ma to do siebie, że już od urodzenia zaczynamy powoli umierać
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
peresekere
07:32
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl