Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

20:30
9985 4803 500
Reposted frommsto msto viajointskurwysyn jointskurwysyn
peresekere
20:30

July 26 2018

18:39
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viakeeplooking keeplooking
peresekere
18:39
peresekere
18:39
6502 6bbe
peresekere
18:39

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viajointskurwysyn jointskurwysyn
peresekere
18:29
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
peresekere
18:29
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 25 2018

peresekere
06:01
06:00
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viajointskurwysyn jointskurwysyn
peresekere
05:56
5754 03c5
peresekere
05:54
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
peresekere
05:50
The triplet, Yosemite national Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
peresekere
05:49
Nie bój się miłości tylko dlatego, że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
peresekere
05:47
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
peresekere
05:47
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
peresekere
05:47
1710 72c6
Reposted fromZircon Zircon viahiroshima2 hiroshima2
peresekere
05:47
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
peresekere
05:46
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viamore-than-a-memory more-than-a-memory
peresekere
05:46

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl