Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2019

peresekere
23:24
0176 8d92 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahiroshima2 hiroshima2
peresekere
23:24
1206 0762
peresekere
23:22
Z tamtą rozstałem się tak jakoś dziwnie
Zgubiłem się jak pies, nie przejąłem się
Nie szukała mnie i ja jej nie też
I czasem po prostu nie wiesz co by było gdyby 
— Bisz
Reposted frommefir mefir viamy-life my-life
peresekere
23:19
Pragnę byś pewnego dnia pojawił się przed moimi drzwiami i patrząc mi z oczy powiedział, że beze mnie to nic, że jestem całym Twoim światem, że wszystko co robisz przypomina Ci mnie, że jeśli nie ja, to żadna, że śnisz o mnie, że w każdej innej szukałeś mnie, że.. że mnie kochasz i zrobisz wszystko bym była Twoja. A potem żebyś przytulił mnie tak mocno, by między nami nie było powietrza. I żebyś mnie pocałował tak, jak jeszcze nigdy nie całowałeś żadnej. Naprawdę, pragnę tego. 
— majne, meovv.moblo.pl
Reposted frommeovv meovv viamy-life my-life
peresekere
23:18
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viamy-life my-life
peresekere
23:17
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamy-life my-life
peresekere
23:17
3864 5a1e 500
Reposted fromplants plants viamy-life my-life
peresekere
23:14
9610 f782 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viamy-life my-life
peresekere
23:14
8504 f656 500
Reposted fromrol rol viamy-life my-life
peresekere
23:14
"Samotność nie jest najgorszą rzeczą na świecie. Można chodzić do muzeum, rozwijać się i jeszcze, od czasu do czasu, pomyśleć sobie, jakie to szczęście, że nie jest się tym wychudzonym sudańskim dzieckiem z rojem much przylepionym do ust. Przygotowuje się listy rzeczy do zrobienia - ułożyć inaczej zawartość szafy z obrusami, nauczyć się na pamięć dwóch sonetów. Co jakiś czas człowiek robi sobie małe przyjemności: porcja lodów, koncert w wigmore hall. Tylko że zdarzają się takie ranki, kiedy budzisz się, patrzysz przez okno na jeszcze jeden przeklęty świt i myślisz: nie mogę tak dłużej. Nie mogę wstać i przez kolejne piętnaście godzin robić wszystko, aby tylko nie myśleć o samotności! Ludzie tacy jak sheba myślą, że wiedzą, jak to jest być samotnym. Przypominają sobie, jak to kiedyś, w 1975 roku, zerwali z sympatią i przez cały miesiąc, zanim nie spotkali kogoś następnego, byli zupełnie sami. Albo ten tydzień, który spędzili w bawarskim miasteczku, kiedy w wieku lat piętnastu odwiedzili swoją korespondencyjną przyjaciółkę o tłustych włosach i okazało się, że ładny charakter pisma jest jej jedyną zaletą. Ale nie mają pojęcia, czym jest długa sącząca się dzień po dniu prawdziwa samotność bez końca. Nie wiedzą, jak to jest, gdy głównym wydarzeniem weekendu jest wizyta w samoobsługowej pralni. Albo kiedy cały halloween spędza się w zaciemnionym mieszkaniu, ponieważ człowiek nie jest na siłach stawić czoła wygłupiającym się dzieciom, proszącym o cukierki. Albo gdy jest się narażonym na pełen współczucia uśmiech bibliotekarza, który, odbierając siedem książek wziętych tydzień wcześniej, mówi: "boże, ależ pani szybko czyta!". Nie wiedzą, co to znaczy, nie czuć nigdy na sobie czyjegoś dotyku. Doprowadza to człowieka do stanu, w którym przypadkowe muśnięcie dłoni kierowcy autobusu wywołuje prawdziwy wstrząs. Siedziałam na tylu ławkach parkowych, w tylu pociągach na tylu szkolnych krzesłach, czując w sobie tyle bezużytecznej, bezcelowej miłości, że chciało mi się wyć, wyć i umrzeć. O tym wszystkim sheba i jej podobni nie mają zielonego pojęcia."
Z. Heller
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamy-life my-life
peresekere
23:14
0207 30a0 500
Reposted fromsoftboi softboi viamy-life my-life
peresekere
23:05
6284 2a41 500
Reposted fromoll oll viamy-life my-life
peresekere
23:04
6207 3583
Reposted fromhomosuperior homosuperior viamy-life my-life
peresekere
23:03
0355 a844
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamy-life my-life
peresekere
23:00


burritos
peresekere
22:59
7881 9e35 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viamy-life my-life
peresekere
22:56
peresekere
22:55
peresekere
22:51
9465 12b6 500
Lublin - miasto poezji
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viacytaty cytaty
peresekere
22:50
6561 2fa5
Reposted frompunisher punisher viahiroshima2 hiroshima2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl