Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

peresekere
15:57
Reposted frombluuu bluuu vianadelle nadelle
15:56
1808 eded
Reposted fromsugikinator sugikinator vianadelle nadelle
peresekere
15:56
2233 ecaf
peresekere
15:56
peresekere
15:56
Czemu wszystko, co nieważne trwa
A ważniejsze kończy się
Czemu kiedy proszę otwórz krzyczysz "Nie"
— pustki
Reposted fromprzeblyski przeblyski viacytaty cytaty
peresekere
15:53
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vianadelle nadelle
peresekere
15:49
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy viatwice twice
peresekere
15:49
1438 1337
Reposted from0 0 vianadelle nadelle
peresekere
15:48
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianadelle nadelle
15:48
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
peresekere
15:48
peresekere
15:48
Teraz , gdzie oko poślesz: mam problem , więc jestem. A ja kurwa mam dosyć...
— Nosowska
Reposted fromimpressionante impressionante viacytaty cytaty
peresekere
15:47
Jeśli uwierzysz w to co widzisz, to zobaczysz to w co wierzysz. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
peresekere
15:47
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
peresekere
15:47
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
peresekere
15:47
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
peresekere
15:45
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
peresekere
15:45
Tak zastanowić się, to ile takich niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych.
— Wiesław Myśliwski, "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromlittlefaith littlefaith vianadelle nadelle
15:45
peresekere
15:45
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl